Meer budget voor energiebesparing glastuinbouw

Label icon

Eindejaarstips

Overtekend

Kas

Het aantal aanvragen voor de subsidie was dit jaar met € 80 miljoen flink overtekend. De subsidie kon van 19 april tot en met 30 juni 2022 worden aangevraagd. Door het grotere budget krijgt de energietransitie in de glastuinbouw een extra boost.

Klimaatneutraal

Het streven is om de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal te laten zijn. De huidige hoge gasprijzen versterken bovendien de noodzaak tot energiebesparende investeringen.

Omvang subsidie

Ondernemers krijgen subsidie als men nieuwe machines en installaties koopt en installeert, zoals LED-belichting. De subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten die onder de subsidie vallen. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn.

Let op! Na uw aanvraag krijgt u van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen acht weken een brief met de beslissing. Door het hogere budget kan er vertraging ontstaan. Als de RVO uw aanvraag goedkeurt, staat in deze brief ook hoeveel subsidie u krijgt toegewezen.