Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden

Label icon

Eindejaarstips

Coronaschulden

Lenen

Ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt, hebben bijzonder uitstel van betaling kunnen krijgen voor hun belastingschulden. Van de oorspronkelijke € 47 miljard staat nu nog ruim € 20 miljard aan belastingschuld open. Deze schulden moeten vanaf oktober 2022 in uiterlijk 60 maanden worden afgelost.

Geen verdere coronasteun

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven geen verdere steunmaatregelen vanwege corona te overwegen. Toch wil het een tegemoetkoming treffen voor ondernemers die in de kern gezond zijn, maar door de opgebouwde belastingschulden in betalingsmoeilijkheden dreigen te komen.

Aflossen per kwartaal mogelijk

Het kabinet stelt in die gevallen voor dat ondernemers hun maandbedrag per kwartaal betalen. Zo kunnen bedrijven bij tijdelijke liquiditeitsproblemen toch tegemoet worden gekomen. Een andere optie is om een incidentele betaalpauze mogelijk te maken. Dat zou één keer gedurende maximaal drie maanden mogelijk moeten zijn. Hierdoor moet in de resterende maanden dan wel een groter bedrag worden afgelost.

Let op! Deze versoepelingen zijn alleen van toepassing als een bedrijf de noodzaak ervan aantoont. De ondernemer moet daarvoor een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen, waaruit de aflossingsproblemen blijken.

Toch zeven jaar de tijd?

Op 5 juli 2022 is een motie ingediend in de Tweede Kamer waarbij is aangegeven dat de standaard terugbetaaltermijn van vijf jaar voor een bepaalde groep levensvatbare ondernemers niet haalbaar is. Voor hen zou een maximale terugbetaaltermijn van zeven jaar moeten gelden. Ook hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend door de ondernemer en wordt een lichte toets uitgevoerd om de levensvatbaarheid te checken.

Let op! Pas na de zomer van dit jaar, 2022, worden deze versoepelingen behandeld door het parlement.

Alternatieven

Het kabinet heeft ook alternatieve oplossingen onderzocht, maar geeft aan genoemde opties de voorkeur. Over de opties zal op korte termijn met de Tweede Kamer worden overlegd.

Ook soepelere opstelling bij schuldsanering

Eerder was al toegezegd dat de Belastingdienst per 1 augustus 2022 een soepelere houding zal aannemen in saneringsakkoorden. De Belastingdienst neemt vanaf die datum genoegen met een gelijk percentage als aan concurrente schuldeisers wordt uitgekeerd (100% in plaats van 200% ten opzichte van concurrente crediteuren). Deze versoepeling geldt tot 1 oktober 2023.