Coronacrisis leidt niet tot andere waardepeildatum WOZ

Label icon

Eindejaarstips

Peildatum

Winkels

De WOZ-waarde van een pand wordt jaarlijks vastgesteld. De peildatum is in principe 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Alleen in een aantal specifieke gevallen wordt de waarde bepaald op 1 januari van het jaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.

Specifieke, bijzondere omstandigheid

Een van de gevallen waarbij hiervan wordt uitgegaan, is wanneer een pand een waardeverandering ondergaat als gevolg van een specifiek voor het pand geldende, bijzondere omstandigheid. In een rechtszaak was de eigenaar van enkele winkelpanden van mening dat de coronacrisis als een dergelijke, bijzondere omstandigheid moest worden aangemerkt.

Minder winkelen vanwege corona

De eigenaar van de winkelpanden voerde aan dat er tijdens de coronacrisis minder winkelend publiek was geweest. Hierdoor waren de huurprijzen neerwaarts onder druk komen te staan. Ook had zijn bank de panden met gemiddeld 20% afgewaardeerd. Daarom had naar zijn mening de waardepeildatum voor de WOZ-waarde voor 2021 niet 1 januari 2020 moeten zijn, maar 1 januari 2021.

Geen overheidsmaatregelen

Op grond van de wetshistorie zijn de overheidsmaatregelen vanwege corona niet aan te merken als een specifiek voor het pand geldende, bijzondere omstandigheid. Tot deze conclusie komt de rechtbank Oost-Brabant in de uitspraak. Wel blijkt uit de wetshistorie dat voor de waarde vaststelling veeleer de uiterlijk, fysieke kenmerken van een pand van belang zijn. De rechtbank stelt de betreffende gemeente dan ook in het gelijk.